Monday, 7 September 2015

திருக்குறள்

திருக்குறள் - ஒலியும், ஒளியும் வடிவில்


உலகப் பொதுமறையாம் திருக்குறளை வீடீயோ வடிவில் அளிப்பதில் எடச்சித்தூர், அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி பெரிதும் மகிழ்கின்றது. கல்வி சார்ந்த வீடியோ காட்சிகள் இனி தினம் உங்களின் பார்வைக்கு...